Садржај на сајту тренутно није комплетан, хвала на разумевању.
#udimitrovgradu.rs

Ценовник

Ценовник услуга истицања реклама у Спортској хали

Услуга истицања реклама на ЛЕД рекламним паноима годишње 40.000,00 RSD
Услуга истицања реклама на ЛЕД рекламним паноима по утакмици 1.000,00 RSD
Услуга истицања реклама на паркету годишње 50.000,00 RSD
Услуга истицања реклама на центру терена годишње 100.000,00 RSD
Услуга истицања реклама на заштитним мрежама максималних димензија 3мX1м годишње 20.000,00 RSD

Ценовник коришћења терена у Спортској хали и закупа рекламног простора

Термин у хали, рекреативцима 60 мин 1.000,00 RSD
Тренинг у хали (спортским удружењима - клубовима) са територије Општине Димитровград 90 мин 250,00 RSD
Утакмица у хали (спортска удружења - клубови) са територије Општине Димитровград 180 мин 500,00 RSD
Тренинг у хали (спортским удружењима – клубовима ) ван територије Општине Димитровград 90 мин 500,00 RSD
Утакмица у хали (спортским удружењима - клубовима) ван територије Општине Димитровград 180 мин 1.000,00 RSD
Тренинг у фитнес сали, рекреативци 60 мин 500,00 RSD
Тренинг у фитнес сали, (спортска удружења – клубови ) са територије Општине Димитровград 90 мин 150,00 RSD
Тренинг у фитнес сали, (спортска удружења – клубови ) ван територије Општине Димитровград 90 мин 250,00 RSD
Турнир у спортској хали дан 4.000,00 RSD
Изнајмљивање конференцијске сале у спортској хали започети час 1.000,00 RSD

Ценовник коришћења терена за велики фудбал

Тренинг на терену за велики фудбал (спортским удружењима – клубовима ) са територије Општине Димитровград 90 мин 250,00 RSD
Утакмица на терену за велики фудбал ( спортска удружења – клубови ) са територије Општине Димитровград 180 мин 500,00 RSD
Тренинг на терену за велики фудбал (спортским удружењима – клубовима ) ван територије Општине Димитровград 90 мин 500,00 RSD
Утакмица на терену за велики фудбал ( спортска удружења – клубови ) ван територије Општине Димитровград 180 мин 1.000,00 RSD
Турнир на терену за велики фудбал дан 2.500,00 RSD
Изнајмљивање конференцијске сале у објекту свлачионица започети час 1.000,00 RSD

Ценовник коришћења спортских терена за организацију манифестација

Закуп терена за велики фудбал до 24 часа 100.000,00 RSD
Закуп терена у спортској хали до 24 часа 100.000,00 RSD
Закуп терена за мале спортове (фудбал и кошарка) до 24 часа 50.000,00 RSD

Ценовник коришћења тениских терена

Термин на тениском терену у дневним условима по започетом часу 300,00 RSD
Термин на тениском терену у ноћним условима по започетом часу 400,00 RSD
Тренинг на тениском терену (спортска удружења-клубови) са територије Општине Димитровград 90 мин 150,00 RSD
Тренинг на тениском терену (спортска удружења-клубови) ван територије Општине Димитровград 90 мин 300,00 RSD
Турнир на тениском терену по дану 1.500,00 RSD

Ценовник коришћења Комплекса купалишних базена и закупа рекламног простора

Дневна улазница за базен (одрасли) по дану 150,00 RSD
Полудневна улазница 15h – 19h 100,00 RSD
Месечна улазница месец 1.500,00 RSD
Сезонска улазница сезона 3.000,00 RSD
Изнајмљивање лежаљке по особи 150,00 RSD
Изнајмљивање сеника 1.500,00 RSD
Улазница за децу 8-12 година по дану 80,00 RSD
Улазница уз индекс (доказ о овереном семестру) или ђачку књижицу по дану 80,00 RSD
Закуп Купалишног комплекса ван радног времена базена (у периоду од 20h – 24h) по дану 10.000,00 RSD
Услуга истицања реклама на улазници по сезони 50.000,00 RSD
Услуга истицања рекламе на заштитној огради максималних димензија 3м x 1м по сезони 10.000,00 RSD

Ценовник услуга на језерима „Сават I“ и „Сават II“

Дневна дозола дан 500,00 RSD
Месечна дозвола месец 2.000,00 RSD
Годишња дозвола година 4.000,00 RSD
Годишња дозвола са коришћењем платформе година 8.000,00 RSD

Ценовник услуга на ЛЕД билборду

Рекламирање – џингл до 20 секунди недељно 1.000,00 RSD
Рекламирање – џингл до 20 секунди месечно 1.800,00 RSD
Рекламирање – џингл до 20 секунди годишње 10.000,00 RSD
Рекламирање политичких организација – џингл до 20 секунди по започетом месецу 30.000,00 RSD

Закуп пословног простора у спортској хали и објекту трибине

Пословни простор до 50 м2 по м2 на месечном нивоу 350,00 RSD
Пословни простор од 50 м2 до 100 м2 по м2 на месечном нивоу 250,00 RSD
Пословни простор од 100 м2 до 200 м2 по м2 на месечном нивоу 125,00 RSD
Пословни преко 200 м2 по м2 на месечном нивоу 90,00 RSD

Услуге изнајмљивања штандова за манифестације

Закуп штанда са припадајућим простором по дужном метру 1.500,00 RSD
Закуп простора за сопствени штанд са припадајућим простором по дужном метру 1.000,00 RSD

Остале услуге

Стони тенис по столу 60 мин 100,00 RSD
Изнајмљивање електричног бицикла по часу 150,00 RSD
Изнајмљивање бицикла по часу 100,00 RSD
Ноћење по особи у планинарском дому Сенокос без боравишне таксе по дану 500,00 RSD