Садржај на сајту тренутно није комплетан, хвала на разумевању.
#udimitrovgradu.rs

Наш тим

Васил Андрејев  -  директор

Марија Ставров Нацков  -  аналитичар за развој и унапређење туристичког производа

Дејан Цветков  -  аналитичар за промоцију туристичке понуде

Александар Андрејевић  - организатор активности у физичкој култури и спорту

Андријана Најденов  - организатор за развој и промоцију туристичких производа

Саша Петров  - техничар техничког одржавања

Мирољуб Ђорђевић  - правно кадровски аналитичар

Маја Јорданов - пословни секретар

Трендафил Петров  -  координатор за пројекте у туризму и међународну сарадњу

Марија Димитров  -  организатор за развој и промоцију туристичких производа