Спортско туристички центар Димитровград

Природа

 • Стара планина

  Стара планина је део планинског система Балкан (тур. планина ), који се простире делимично у Србији и већим делом у Бугарској, дуг је око 600 км, широк око 30 – 50 км.

 • Кањон реке Јерме

  Река Јерма (Суковска река) је лева притока Нишаве укупне дужине 72 км. Извире источно од Власинског језера, где њен изворишни крак чини Вучја река.

 • Смиловска језера

  Језера Сават 1 и Сават 2 су вештачке акумулације направљене у рејону Забрђа, у крашкој Одоровачко-смиловској котлини (на око 700 м надморске висине) у близини села Смиловци, па су познатија као Смиловска језера.

 • Петрлашка пећина

   Петрлашка пећина је у ствари систем пећина на јужном ободу крашког Одоровачког поља, у рејону Забрђа.

  Удаљена је од града око 12 км северно, пут је 10 км асфалтни и 2 км земљани