Спортско туристички центар Димитровград

Туризам

Подручје општине Димитровград располаже бројним ресурсима за развој туризма.

Разноврстан рељеф, нетакнута природа, чист ваздух, чиста вода, здрава храна и традиционална гостољубивост наших домаћина чине ово подручје атрактивним за развој сеоског туризма.

Са друге стране велики број културно историјских споменика и природних вредности пружа могућност за развој других видова туризма, планински, културни, манифестациони и туризам специјалних интересовања.

Производња органске здраве хране и повећање броја фарми са аутохтоним расама домаћих животиња може бити од значајног утицаја за развој еко туризма, тако да је треба подржавати у циљу што квалитетније туристичке понуде и развоја туризма.

Са друге стране близина Софије, коридор 10, и гранични прелаз Градина омогућују развој транзитног туризма.