Спортско туристички центар Димитровград

Удружење одгајивача голубова српских високолетача Текир

 Клуб је основан 01.02.1994. године.

Број активних чланова клуба је 40.