Спортско туристички центар Димитровград

Окружна олимпијада особа трећег доба