Спортско туристички центар Димитровград

Пливање за богојављенски крст