Спортско туристички центар Димитровград

Положај

Град Димитровград налази се на 463 м надморске висине, простире се на 481 м2 између 22º32' и 23º00' источне географске дужине, и 42º42' и 43º12' северне географске ширине у горњем току реке Нишаве.

Административно припада пиротском округу чији источни и југоисточни део обухвата. Граничи се са општинама Пирот и Бабушница, док се источним делом граничи са Републиком Бугарском.

Димитровград је удаљен од Београда 360 км, од Ниша 96 км и од Софије 60 км.

Према попису из 2012. године цела општина има 10562 становника, а у самом граду живи 6484 становника.

Већину становништва чине припадници бугарске националне мањине.

Кроз Димитровград пролази друмски и железнички магистрални коридор 10, Београд-Ниш-Димитровград-Софија који повезује Европу са Азијом, а на 5 км источно од Димитровграда налази се највећи гранични прелаз са Републиком Бугарском - Градина.

За За територију општине Димитровград, карактеристични су брдско-планински облици рељефа (Стара планина и Гребен и њихова побрђа), са долинама река Нишава, Височица, Јерма и Лукавачка река. Општина је подељена на пет региона (Висок, Забрђе, Понишавље, Бурел и Дерекул) са укупно 43 насељена места.