Садржај на сајту тренутно није комплетан, хвала на разумевању.
#udimitrovgradu.rs

Via Militaris

Археолошка  истраживања  на  територији општине Димитровград говоре да се живот на овим просторима интензивно развијао  у  античко  доба.  Тадашње насеље  било  је  једно  од  постаја  места  за  одмор  „Мansiones“  и  станица за  промену  коња  „Мutationes“.  Te станице  су  се  на  старом  војном  путу „Via  Militaris“  налазиле  на  сваких  20 км.  Данас  Понишављем  пролазе  пут  Е75 и  железничка  пруга  Београд-Истанбул. Они већином у потпуносте прате правац некадашњег  „Via  Militaris“  -  пута  од „Singidunuma“  до  „Bizantiona“.