Спортско туристички центар Димитровград

Завршена прва фаза уређења Петерлашке пећине