Спортско туристички центар Димитровград

Услуга истицања реклама на Комплексу купалишних базена

Услуга истицања реклама (по сезони) 40000 Дин / до 2м²
Услуга истицања реклама (месечно) 20000 Дин / до 2м²
Услуга истицања реклама на улазници (по сезони) 50000 Дин
Закуп Комплекса купалишног базена ван радног времена базена (без услуге купања, у периоду од 21h-24h) 10000 Дин