Спортско туристички центар Димитровград

Коришћење тениских терена-од 07 до 23 часова

Коришћење тениских терена - одрасли (3 пута недељно или 12 термина месечно по 1 сат рекреације) - дневни термин 1800 Дин
Коришћење тениских терена - деца до 13 год. (3 пута недељно или 12 термина месечно по 1 сат рекреације) - дневни термин 1200 Дин
Коришћење терена на сат (по терену, дневни термин, сингл/дубл, рекреација) 300 Дин
Коришћење терена на сат (по терену, ноћни термин, сингл/дубл, рекреација) 500 Дин
Коришћење терена на сат за децу до 13 год. 200 Дин
Получасовно коришћење терена 150 Дин
Получасовно коришћење терена за децу до 13 год. 100 Дин
Школа тениса (за децу до 13 год. месечно) 700 Дин
Школа тениса (месечно за одрасле) 1000 Дин
Истицање реклама на заштитним мрежама тениског терена (годишње) 10000 Дин