Спортско туристички центар Димитровград

Коришћење терена и просторија у Спортској хали

Термин у хали, рекреативцима, радним данима од 08-15h 1000 Дин / 60 мин.
Термин у хали, рекреативцима, радним данима од 15-24h и викендом од 08-24h 1500 Дин / 60 мин.
Термин у хали, фирмама и предузећима, радним данима од 08-15h 2000 Дин / 60 мин.
Термин у хали, фирма и предузећима, радним данима од 15-24h и викендом од 08-24h 3000 Дин / 60 мин.
Тренинг у хали (клубовима), радним данима од 08-15h 1000 Дин / 90 мин.
Тренинг у хали (клубовима), радним данима од 15-24h и викендом 08-24h 2000 Дин / 90 мин.
Утакмица у хали (клубови) 3000 Дин / 180 мин.
Тренинг у хали (екипама) из других градова, радним данима од 08-15h 2000 Дин / 90 мин.
Тренинг у хали (екипама) из других градова, радним данима од 15-24h и викендом од 08-24h 3000 Дин / 90 мин.
Утакмица у хали (екипама) из других градова 4000 Дин / 180 мин.
Тренинг у хали (екипе из иностранства) 2500 Дин / 90 мин.
Утакмица у хали (екипе из иностранства) 4500 Дин / 180 мин.