Спортско туристички центар Димитровград

Услуга истицања реклама у Спортској хали

Услуга истицања реклама на рекламним паноима (годишње) 40000 Дин / м²
Услуга истицања реклама на рекламним паноима (по утакмици) 1000 Дин / м²
Услуга истицања реклама на паркету (годишње) 50000 Дин / м²
Услуга истицања реклама на центру терена 50000 Дин
Услуга истицања реклама на заштитним мрежама (по утакмици) 1000 Дин
Услуга истицања реклама на заштитним мрежама (месечно) 5000 Дин