Спортско туристички центар Димитровград

Сенокос

У селу Сенокос налазе се:

Домаићнство “Најденов”

Домаћинство “Естов”

Етно кућа “Нана добра”