Спортско туристички центар Димитровград

Доњи Криводол

Домаћинство “Иванов“

Иванов Зоран

Број соба/лежаја: 3/6

Категорија: II, (**) две звездице

Телефон: 069/59 52 999