Спортско туристички центар Димитровград

Драговита

Домаћинство “Тасев“

Антица Тасев

Број соба/лежаја: 2/3

Категорија: II, (**) две звездице

Телефон: 064/87 49 195