Спортско туристички центар Димитровград

Градиње

Домаћинство “Стоилков“

Стоилков Ивица

Број соба/лежаја: 3/10

Категорија:II , (**) две звездице

Телефон: 064/29 36 834