Спортско туристички центар Димитровград

Радејна

Етно кућа “Иванов“

Иванов Јованка

Број соба/лежаја: 3/5

Категорија:II , (**) две звездице

Телефон: 064/ 09 29 184