Спортско туристички центар Димитровград

Лукавица

Домаћинство “Петров“

Петров Спас

Број соба/лежаја: 3/2 1/4

Категорија:II , (**) две звездице

Телефон: 010/301-313