Спортско туристички центар Димитровград

Смештај “Светислав Николић”

Аутопут бб, границни прелаз “Градина”

Тел: +381 10 361 791, +381 63 102 34 98