Спортско туристички центар Димитровград

Преноћиште "Амфора"

Балканска 82

hotelamfora.co.rs

Тел: +381 10 362 724, +381 65 33 63 378