Sportsko turistički centar Dimitrovgrad

Turizam

Područje opštine Dimitrovgrad raspolaže brojnim resursima za razvoj turizma.

Raznovrstan reljef, netaknuta priroda, čist vazduh, čista voda, zdrava hrana i tradicionalna gostoljubivost naših domaćina čine ovo područje atraktivnim za razvoj seoskog turizma.

Sa druge strane veliki broj kulturno istorijskih spomenika i prirodnih vrednosti pruža mogućnost za razvoj drugih vidova turizma, planinski, kulturni, manifestacioni i turizam specijalnih interesovanja.

Proizvodnja organske zdrave hrane i povećanje broja farmi sa autohtonim rasama domaćih životinja može biti od značajnog uticaja za razvoj eko turizma, tako da je treba podržavati u cilju što kvalitetnije turističke ponude i razvoja turizma.

Sa druge strane blizina Sofije, koridor 10, i granični prelaz Gradina omogućuju razvoj tranzitnog turizma.