Sportsko turistički centar Dimitrovgrad

Istorijat

Tragovi prvih naselja na teritoriji opštine Dimitrovgrad datiraju još iz vremena eneolita (3300-2200 g. pre n. e.), prelaznog perioda iz kamenog u metalno doba.

O tome svedoče mnogobrojni arheološki nalazi kao što su kamene i bakarne sekire, keramičke posude, tegovi i kultni predmeti. U bronzanom i gvozdenom dobu (2200 pre n. e.- I veka n. e.) takođe je bilo naselja što se može zaključiti na osnovu mnogobrojnih arheoloških nalaza, metalnih sekira, strelica i bronzanog nakita. Zbog svog geografskog položaja ova teritorija je još od antičkog perioda bila važna tačka u povezivanju istoka i zapada.

Tu je još u I veku nove ere prolazio put via militaris na kome su se nalazile mnogobrojne stanice za odmor i promenu konja. Na osnovu antičkog itinerara iz IV veka, jedna od takvih stanica je i mutatio translitus, koja bi se mogla nalaziti u okolini ili samom gradu. U neposrednoj blizini stanice pominje se i Balanstra kao antičko naselje koje je smešteno na tom putu. O postojanju naselja u periodu antike svedoče nalazi kao što su keramički žižak i votivni reljefi antičkih božanstava Jupitera, Hekate i Mitre.

Tokom turske pet vekova duge vladavine nazivan je “Tekvi Binari“ (Carski bunar). U njemu je Sulejman veličanstveni imao konak pri svom prvom vojnom pohodu ka severozapadu 1521. god. Pod slovenskim imenom „Zarinbrod“ ili „ Carski brod“. Dimitrovgrad se pominje kao naselje na carigradskom drumu u srednjem veku. Tu se »brodila« premošćivala reka na ranije spomenutom putu „via militaris“ od čega je i izvedeno ime gradu.

Do 1950. godine ime grada bilo je Caribrod i pod tim imenom pominje se kod više putopisaca u srednjem veku. 0d 1433. do 1877. godine ovi krajevi su bili pod turskim ropstvom. Do kraja I svetskog rata Caribrod se nalazi u sastavu Bugarske, a od 1920. godine nalazi se u sastavu Srbije