Sportsko turistički centar Dimitrovgrad

Usluga isticanja reklama u Sportskoj hali

Usluga isticanja reklama na reklamnim panoima (godišnje) 40000 Din / m²
Usluga isticanja reklama na reklamnim panoima (po utakmici) 1000 Din / m²
Usluga isticanja reklama na parketu (godišnje) 50000 Din / m²
Usluga isticanja reklama na centru terena 50000 Din
Usluga isticanja reklama na zaštitnim mrežama (po utakmici) 1000 Din
Usluga isticanja reklama na zaštitnim mrežama (mesečno) 5000 Din